Studijní volno udělené ředitelem školy (12.4.2024, 15.4.2024)Datum konání:
12.4.2024
Datum ukončení:
15.4.2024

Podle § 74, odstavce (4) a § 81, odstavce (8), zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn, vyhlašuji na pátek 12. 4. 2024 z důvodu konání jednotných zkoušek formou přijímacích testů studijní volno pro žáky tříd 4. MEA, 4. MEB, 3. MK, 1. TE, 2. TE.

Podle § 74, odstavce (4) a § 81, odstavce (8), zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn, vyhlašuji na pondělí 15. 4. 2024 z důvodu konání jednotných zkoušek formou přijímacích testů studijní volno pro žáky tříd 4. MEA, 4. MEB, 3. I, 1. TE, 2. TE.