Mechanik plynových zařízení

Profil absolventa

Mechanik plynových zařízeníTento obor zahrnuje veškeré činnosti související s plynárenstvím, počínaje těžbou a úpravou zemního plynu, přes jeho přepravu a distribuci, až po využití plynu v domácích i průmyslových spotřebičích. Kromě zemního plynu se žáci seznamují také s ostatními topnými plyny používanými v praxi.

V prvním ročníku se žáci seznamují s různými druhy materiálů, jejich vlastnostmi a způsoby ručního zpracování, učí se základy technického kreslení. Při odborném výcviku v dílnách získávají manuální zručnost při ručním zpracování kovů, především s trubním materiálem (řezání, pilování, řezání závitů aj.).

Později se učí i strojní obrábění, např. vrtání a broušení, absolvují i soustružení, frézování apod. Seznamují se s různými druhy uzavíracích armatur, se způsoby regulace tlaku plynu i s fyzikálně-chemickými vlastnostmi plynů včetně jejich měření. Poznávají všechny druhy trubních materiálů a všechny způsoby jejich spojování.

Ve třetím ročníku se zabývají problematikou plynových spotřebičů a jejich správnou a bezpečnou funkcí. Učí se veškeré činnosti prováděné na plynovodech včetně jejich odstavování a tlakování. Součástí výuky je také absolvování kurzu svařování kovů plamenem a elektrickým obloukem a svařování plastových potrubí. Úspěšným absolvováním kurzů získají žáci tři svářečské průkazy. Kromě svařování ocelových a plastových trubek zvládají také pájení měděných trubek pro rozvody plynu a vody.

Základní informace

Kód: 36-52-H/02
Forma: denní
Doba: 3 roky
Ukončení studia: výuční list
Předpokládaný počet přijímaných: 18 (pro šk.r. 2023-24)
Kontaktní informace: slavikova@souplyn.cz, 731 169 705

Možnost praxe v průběhu školní docházky

Odbornou praxi absolvují žáci až ve třetím ročníku po získání základních znalostí v oboru. Škola zajišťuje praxi v plynárenských firmách a společnostech skupiny RWE a ve stavebně - montážních či instalatérských firmách. Snažíme se o zajištění praxe v místě bydliště žáka. V případě, kdy mají rodinní příslušníci, příbuzní či známí vlastní firmu v oboru, může si žák zajistit praxi v této firmě.

Možnosti uplatnění na trhu práce

Absolventi oboru se uplatní ve všech oblastech plynárenství, především přepravě, uskladňování a využití topných plynů. Konkrétní práce se týkají montáží plynovodů a zajišťování provozu plynovodních sítí, obsluhy a údržby měřicích, regulačních, odorizačních a kompresních stanic. Další uplatnění „plynařů“ je při montážích vnitřních rozvodů plynu a instalaci a servisu plynových spotřebičů, případně v souvisejících profesích potrubář, instalatér, svářeč či provozní zámečník. Samozřejmá je možnost dalšího studia.