ISIC

informace

Podrobné informace a přihlášku je možné získat u třídních učitelů, resp. Ing. Brandy.