Domov mládeže. 

(Přihlášení k ubytování do DM ještě pro stávající školní rok 2023-24, řešit dotazem na kvetensky@souplyn.cz)

Přijímání do DM pro školní rok 2024-25 - základní informace

V našem domově mládeže ubytováváme pouze chlapce!

Další možnosti ubytování žáků středních škol v Pardubicích:

Domov mládeže a školní jídelna Rožkova ulice 

SPŠ stavební Pardubice Rybitví - domov mládeže 

Domov mládeže Střední zdravotnické školy v Pardubicích

 

Postup při vyplnění přihlášky do DM pro školní rok 2024-2025:

   • Otevřít v prohlížeči stránku idos.cz
   • Podle návodu pro práci s idos vyplnit stanice odjezdu (z místa TRVALÉHO bydliště) a příjezdu (do stanice MHD Poděbradská), s NEDĚLNÍM datem (i když předpokládáte, že budete jezdit v pondělí)
   • Vyplněnou a spočítanou stránku idos vytisknout (na vytištěné stránce nesmí chybět automaticky vypočítaná celková vzdálenost a čas jízdy) 
   • Otevřít odkaz na stránkách souplyn.cz přihláška+bodová kritéria v prohlížeči Edge, Chrome,  Brave, Vivaldi nebo Opera. Pozor, prohlížeč Firefox je nekompatibilní!
   • Vyplnit všechny kolonky na obou stránkách (Přihláška a Kritéria), Kritéria 3, 4 a 5 zakřížkovat dle hodnot z idos.cz
   • Vytisknout oba listy (Přihláška a Kritéria)
   • Vlastnoručně podepsat oba listy (Přihláška a Kritéria) - u nezletilých žáků podepisuje vždy zákonný zástupce
   • K vytištěnému výpisu idos, přihlášce a kritériím přidat vytištěná různá potvrzení (zdravotní, sociální atd.)
   • Vše NAJEDNOU zaslat poštou na adresu Střední odborné učiliště plynárenské, Poděbradská 93, 53009 Pardubice nebo tamtéž doručit osobně. Dle právního rozboru Krajského úřadu nelze posílat přihlášku a kritéria s podpisy oskenované!!!!
   • Vše stihnout do 14.6.2024, není třeba ale spěchat, stačí zaslat koncem května po rozhodnutí o přijetí na střední školu...
   •                 Do ukončení podávání přihlášek zbývá:b>

   • Dotazy zodpoví p.Květenský 777849870 nebo ubytovani-dm-soup@seznam.cz

Další žáci jsou v průběhu školního roku  (od září 2024) přijímáni dle pořadí došlých dalších přihlášek do naplnění kapacity DM.

 

Zobrazení, resp. stažení:

Přihláška + Bodová kritéria pro školní rok 2024-25

Pokud bodová kritéria a návazné dokumenty nevyplníte a neodevzdáte, bude vyhodnocení kritérií pro přijetí 0 bodů. Přihláška nezaniká, bude vyřízena dle volné lůžkové kapacity.

návod pro práci s www.idos.cz (nutné při vyplňování kritérií)

vstupní informace pro nové žáky 2024-25
informace  - platby za stravování a ubytování

Přihláška do domova mládeže a Kritéria pro přijetí pro školní rok 2024-25 jsou vystaveny na tomto místě od 11.3.2024.

Harmonogram přijímání:

11. 3. 2024 Zpřístupnění podávání přihlášek k ubytování na rok 2024/2025
14. 6. 2024 Ukončení přijímání přihlášek k ubytování na rok 2024/2025
17. - 21. 6. 2024

Rozeslání rozhodnutí na emailové adresy uvedené v přihláškách

(potvrzení přijetí přihlášky, přidělení evidenčního čísla na sdělené e-mailové adresy),

informování  účastníka řízení o právu vyjádřit se k podkladům rozhodnutí

24. 6. 2024 Vyvěšení výsledků přijímacího řízení k ubytování na rok 2024/2025

 

UPOZORNĚNÍ:

Studenty vysokých škol nemůžeme ze zákona ubytovávat (viz vyhláška 108/2005, par. 2 , odst. 1 - "...Domov poskytuje žákům středních škol a studentům vyšších odborných škol ubytování, výchovně vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací činnost středních škol a vyšších odborných škol a zajišťuje těmto žákům a studentům školní stravování. V případě hodném zvláštního zřetele může být do domova umístěn i žák druhého stupně základní školy...")

 

Informace o domově mládeže

Sedmipodlažní budova domova mládeže byla postavena v 70. letech 20.století.
Koncem 90.let  bylo provedeno celkové statické zajištění a zateplení panelového pláště s osazením plastových oken a zasklením lodžií. Byly zrekonstruovány všechny vodovodní rozvody, koupelny a WC. Objekt má vlastní účinnou regulaci vytápění. Byly zrekonstruovány všechny elektrorozvody. V celém objektu byla položena nová podlahová krytina (linoleum). Na pokojích je zánovní nábytek. Veškeré osvětlení je LED.
Ubytování je hotelového typu v malometrážních bytech, ve 2 až 4 lůžkových pokojích se sociálním zařízením. V každém podlaží se kromě pokojů nachází také jedna místnost (třída, klubovna nebo posilovna). Dále se v domově mládeže využívá posilovna, kuchyňka (ohřívárna pokrmů) a učebna výpočetní techniky. V prostorách DM a na vnitřních sportovištích je v provozu bezdrátové připojení k internetu s pokrytím cca 90% příslušné plochy wifi.gif
Kapacita domova je 115 lůžek. (K dnešnímu dni je 9 lůžek volných)

Mimoškolní činnost zajištuje 5 vychovatelů s dozorem 19 hodin denně (12.30-07.30). Po zbytek dne je DM uzamčen.
Domov mládeže je stavebně propojen s ostatními částmi učiliště. Je možné tedy (po domluvě) využívat další počítačovou učebnu, jídelnu, další posilovnu, hernu st. tenisu, saunu, tělocvičnu, učebnu autoškoly (možnost získání ŘP), kuchyňku. Dále jsou v areálu školy 2 venkovní kurty na tenis.
Příchody a odchody do budovy v odpoledních hodinách jsou možné pouze za použití elektronického vrátného (docházkový čip je tedy nezbytností - slouží také jako čip stravovací). Vstup do DM po 21.15 hod. je řešen domovním zvonkem s kamerou.

Informace pro strávníky a ubytované v DM (od 1.1.2023):

Stravné:
Snídaně 17,- Kč
Svačina 15,- Kč
Oběd 40,- Kč
Večeře 40,- Kč

 

Ubytování: 1500,- Kč/měs.

 

Za obědy žáci SOUP neubytovaní v DM zaplatí 840,-Kč/měs.
Ubytovaní žáci SOUP zaplatí za celodenní stravu a ubytování 3 690,-Kč/měs.
Ubytovaní žáci z jiných škol zaplatí za snídaně, večeře a ubytování 2540,-Kč/měs.

 
Zapůjčení stravovacího a docházkového elektronického čipu v ceně 115/121,-Kč
Ztrátu nebo poškození zapůjčeného klíče od pokoje a skříněk zaplatí žák  a cena s pohybuje dle skutečných nákladů cca 500,-Kč + 100,-Kč

Úhrada za ubytování a stravování se provádí bezhotovostně do 20.dne v předchozím měsíci.
Přihlašování a odhlašování stravy se provádí elektronickým čipem na stravovacím boxu anebo na strava.cz (kód jídelny 6034)

Přeplatky za stravu a ubytování se vracejí bezhotovostně na účet v červnu.


Pro pobyt na domově mládeže je nutné si předem obstarat 1 visací zámek, domácí obuv, sportovní obuv do tělocvičny, sportovní oblečení, hygienické potřeby, apod. (povlečení na lůžko poskytne DM) 

01.jpg 02.jpg 08.jpg

09.jpg 20.jpg 21.jpg

13.jpg 11.jpg  10.jpg

domov mládeže od východu (6. až 2.patro), foceno ze střechy jídelny, v pozadí bílá hala Decathlonu, vpravo budova teorie

 

 

Oznámení absence žáka v DM

Počty žáků v DM k 31.10. (1996-2023)

Záznam o úrazu

Vnitřní řád DM

Vychovatelé

Vedoucí vychovatel

      • Jiří Květenský

Vychovatelé a zodpovědnost

      • Jiří Květenský - alternace za režimově nepřítomné vychovatele, žáci cizích škol
      • Kateřina Koubová, DiS. - žáci SOUP
      • Martin Pleskot - žáci SOUP
      • Blanka Kořínková - žáci SOUP
      • Aleš Novák - žáci cizích škol

Skupiny

1. výchovná skupina

      • patro: 6.
      • pokoje: 61abc, 62a, 63ab, 65ab, 66c
      • počítačová učebna I1 - 16a
      • vychovatel: Jiří Květenský

2. výchovná skupina

      • patro: 5.
      • pokoje: 51abc, 52a, 53ab, 66a
      • klubovna 56a
      • vychovatel: Aleš Novák

3. výchovná skupina

      • patro: 4.
      • pokoje: 41abc, 42a, 43ab, 45ab
      • učebna I4-46a
      • vychovatel: Kateřina Koubová, DiS.

4. výchovná skupina

      • patro: 3.
      • pokoje: 31abc, 32a, 33ab, 35ab
      • posilovna 36a, kuchyňka (ohřívárna pokrmů) 37, izolace 36c
      • vychovatel: Blanka Kořínková

5. výchovná skupina

      • patro: 2.
      • pokoje: 21abc, 22a, 23ab, 25ab
      • učebna I2-26a
      • vychovatel: Martin Pleskot

Studium:

 odpolední studium v učebně studium v pokoji

Zájmové kroužky:

kytarista bubenik šachy 

tělocvična-fotbálek tenis na kurtech

stolní tenis

Sportovní a kulturní aktivity mimo DM:

aqua.jpg VČD Pekařova žena

DM na fotbale-b.jpg Doly klub - "Než to zapomenem"

Oblasti aktivity výchovy mimo vyučování:

      • Míčové hry (kopaná, basketbal, florbal, tenis, stolní tenis, volejbal, lezecká stěna) - zodpovídá Novák, Pleskot
      • Posilování - zodpovídá Novák, Pleskot
      • Plavání v Aquacentru Pardubice - zodpovídá Novák
      • Koncerty - zodpovídá Kořínková
      • Divadlo - zodpovídá Koubová, DiS.
      • Výstavy - zodpovídá Koubová, DiS.
      • Exkurze, vycházky - zodpovídá Koubová, DiS.
      • Šachy, deskové hry - zodpovídá Novák
      • Hra na kytaru - zodpovídá Kořínková
      • Čtenářský kroužek - zodpovídá Kořínková
      • Počítače, počítačová síť, software - zodpovídá Květenský
      • Environmentální výchova - zodpovídá Koubová, DiS.
      • Matematika (doučování) - zodpovídá Pleskot
      • DofE - zodpovídá Novák, Květenský

Izolační místnost

      • patro: 3., buňka 36, místnost 36c - zodpovídá Kořínková

Kuchyňka (ohřívárna pokrmů)

      • patro: 3., buňka 37, (lednice 2.patro, vychovatelna) - zodpovídá Kořínková

Centrální nástěnka s důležitými informacemi

      • patro: 3. - zodpovídá Květenský

Síť WiFi (server "soup_zaci", zabezpečeno osobními hesly žáků)

      • celý DM + přilehlé prostory - zodpovídá Květenský

 vychovatelé červen 2022.jpg