Domov mládeže


Pro školní rok 2022-23 zbývá v našem domově mládeže několik volných míst!


 

Základní informace

Přihlášku do domova mládeže (jen pro chlapce) žáků SOUP 1.ročníku řešíme až po rozhodnutí o přijetí ke studiu všech oborů (studijních i učebních) - tedy 1. června 2023. Ubytované žáky vybíráme dle dojezdové vzdálenosti a oslovujeme poté rodiče. Ubytování pro naše kmenové žáky SOUP zajistíme vždy. Zbylou volnou kapacitu nabídneme dalším školám řízeným Pardubickým krajem. Žáci ubytovaní v předchozím školním roce nežádají o ubytování, mají ubytování zajištěno. Přednost mají žáci SOU plynárenského, s nejvyšší prioritou u žáků 1.ročníků. Žáci z jiných středních škol doplňují celkovou kapacitu domova mládeže, přičemž se přihlíží k pořadí došlých přihlášek a dojezdovým časům. Žáci jiných škol podávají přihlášku až od 16.6.2023. O schválení ubytování jsou uchazeči z SOUP informováni na úřední desce školy a na webu školy 16.6.2023, z ostatních škol do 30.6.2023.

UPOZORNĚNÍ:

Studenty vysokých škol nemůžeme ze zákona ubytovávat (viz vyhláška 108/2005, par. 2 , odst. 1 - "...Domov poskytuje žákům středních škol a studentům vyšších odborných škol ubytování, výchovně vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací činnost středních škol a vyšších odborných škol a zajišťuje těmto žákům a studentům školní stravování. V případě hodném zvláštního zřetele může být do domova umístěn i žák druhého stupně základní školy..."

 

Sedmipodlažní budova domova mládeže byla postavena v 70. letech 20.století.
Koncem 90.let  bylo provedeno celkové statické zajištění a zateplení panelového pláště s osazením plastových oken a zasklením lodžií. Byly zrekonstruovány všechny vodovodní rozvody, koupelny a WC. Objekt má vlastní účinnou regulaci vytápění. Byly zrekonstruovány všechny elektrorozvody. V celém objektu byla položena nová podlahová krytina (linoleum). Na pokojích je zánovní nábytek. Veškeré osvětlení je LED.
Ubytování je hotelového typu v malometrážních bytech, ve 2 až 4 lůžkových pokojích se sociálním zařízením. V každém podlaží se kromě pokojů nachází také jedna společenská místnost s televizí napojenou na video-DVD okruh. Dále se na domově mládeže využívá posilovna, kuchyňka a učebna výpočetní techniky. V prostorách DM je v provozu volné bezdrátové připojení k internetu s pokrytím cca 90% obytné plochy wifi.gif
Kapacita domova je 115 lůžek.
Mimoškolní činnost zajištuje 5 vychovatelů s dozorem 19 hodin denně (12.30-07.30). Po zbytek dne je DM uzamčen.
Domov mládeže je stavebně propojen s ostatními částmi učiliště. Je možné tedy využívat další počítačovou učebnu, jídelnu, další posilovnu, hernu st. tenisu, saunu, tělocvičnu, učebnu autoškoly (možnost získání ŘP). Dále jsou v areálu školy 2 venkovní kurty na tenis.
Příchody a odchody do budovy v odpoledních hodinách jsou možné pouze za použití elektronického vrátného (docházkový čip je tedy nezbytností - slouží také jako čip stravovací).

Informace pro strávníky a ubytované v DM (od 1.1.2023):

Stravné:
Snídaně 17,- Kč
Svačina 15,- Kč
Oběd 40,- Kč
Večeře 40,- Kč

 

Ubytování: 1500,- Kč/měs.

 

Za obědy žáci SOUP neubytovaní v DM zaplatí 840,-Kč/měs.
Ubytovaní žáci SOUP zaplatí za celodenní stravu a ubytování 3 690,-Kč/měs.
Ubytovaní žáci z jiných škol zaplatí za snídaně, večeře a ubytování 2540,-Kč/měs.

 
Zapůjčení stravovacího a docházkového elektronického čipu v ceně 115/121,-Kč
Zapůjčení klíče od pokoje a skříněk v ceně 300,-Kč

Úhrada za ubytování a stravování se provádí bezhotovostně do 20.dne v předchozím měsíci.
Přihlašování a odhlašování stravy se provádí elektronickým čipem na stravovacím boxu anebo na strava.cz (kód 6034)

Přeplatky za stravu a ubytování se vracejí bezhotovostně na účet v červnu.


Pro pobyt na domově mládeže je nutné si předem obstarat 1 visací zámek, domácí obuv, sportovní obuv do tělocvičny, sportovní oblečení, hygienické potřeby, apod.

01.jpg 02.jpg 08.jpg

09.jpg 20.jpg 21.jpg

13.jpg 11.jpg 10.jpg

 

 

Vychovatelé

Vedoucí vychovatel

    • Jiří Květenský

Vychovatelé a zodpovědnost

    • Jiří Květenský - alternace za režimově nepřítomné vychovatele, žáci cizích škol
    • Kateřina Koubová, DiS. - 1. ročníky
    • Martin Pleskot - 3. ročníky
    • Blanka Kořínková - 2. ročníky
    • Aleš Novák - žáci cizích škol, nástavba

Skupiny

1. výchovná skupina

    • patro: 6.
    • pokoje: 61abc, 62a, 63ab, 65ab, 66a, 66c
    • vychovatel: Jiří Květenský

2. výchovná skupina

    • patro: 5.
    • pokoje: 51abc, 52a, 53ab
    • klubovna 56a
    • vychovatel: Aleš Novák

3. výchovná skupina

    • patro: 4.
    • pokoje: 41abc, 42a, 43ab, 45ab
    • učebna I4-46a
    • vychovatel: Kateřina Koubová, DiS.

4. výchovná skupina

    • patro: 3.
    • pokoje: 31abc, 32a, 33ab, 35ab, 36c-izolace
    • posilovna 36a, kuchyňka 37
    • vychovatel: Blanka Kořínková

5. výchovná skupina

    • patro: 2.
    • pokoje: 21abc, 22a, 23ab, 25ab
    • učebna I2-26a
    • vychovatel: Martin Pleskot

Studium

 odpolední studium v učebně studium v pokoji

Zájmové kroužky

kytarista bubenik šachy 

tělocvična-fotbálek tenis na kurtech

stolní tenis

    • Míčové hry (kopaná, basketbal, florbal, tenis, stolní tenis, volejbal) - zodpovídá Mgr. Zeman, Novák, Pleskot
    • Posilování - zodpovídá Mgr. Zeman, Novák, Pleskot
    • Šachy, deskové hry - zodpovídá Novák
    • Hra na kytaru - zodpovídá Kořínková
    • Čtenářský kroužek - zodpovídá Kořínková
    • Počítače - zodpovídá Květenský
    • Environmentální výchova - zodpovídá Koubová, DiS.
    • Matematika - zodpovídá Pleskot
    • DofE - zodpovídá Novák, Květenský

Izolační místnost

    • patro: 3., buňka 36, pokoj 36c zodpovídá Kořínková

Kuchyňka

    • patro: 3., buňka 37, zodpovídá Kořínková