O škole

Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice je jedinou školou v České republice, která poskytuje ucelené vzdělání v oboru plynárenství a souvisejících oborech zaměřených na stavební činnosti a stavebně-montážní práce v oblasti technických zařízení budov (plyn, vody, topení, elektroinstalace, odtahy spalin - komíny, energetika). Díky své výjimečnosti a kvalitě byla škola vybrána a zřizovatelem (Pardubický kraj) zařazena do skupiny prestižních školských zařízení.
Vzdělávací programy školy jsou zaměřeny převážně na profesní přípravu techniků pro stavebně-montážní činnosti, budování, rekonstrukce, správu a obsluhu inženýrských sítí a technických zařízení budov.

Více o nás

image
image

Hlavní činnost

  • Střední odborné učiliště plynárenské poskytuje střední vzdělávání v souladu s cíli dle § 57 Zákona č. 561/2004 Sb. a podle vzdělávacích programů (§ 3 téhož zákona)
  • Domov mládeže poskytuje školské služby dle § 117 Zákona č. 561/2004 Sb.
  • Školní jídelna poskytuje školské služby dle § 119 Zákona č. 561/004 Sb.