Vedení a správa

Záznam o úrazu

Ředitel učiliště

 • Mgr. Martin Valenta

Zástupce ředitele pro teoretické vyučování a statuární zástupce ředitele

 • Ing. Jan Branda

Zástupce ředitele pro praktické vyučování

 • Mgr. Radoslav Housa

Vedoucí výchovně-vzdělávacích úseků

Odborný výcvik

 • Josef Čížek - vedoucí učitel OV

Výchova mimo vyučování

 • Jiří Květenský - vedoucí domova mládeže

Úsek stravování a úklidových služeb

 • Hana Doležalová - hospodářka

Úsek provozně ekonomický

Samostatný odborný ekonom

 • Ing. Renata Ďurašková - vedoucí úseku

Účetní

 • Ludmila Šeflová

Zásobování, správa budov

 • Pavel Mňuk

Údržba-školník

 • Petr Šinágl

Údržba

 • Petr Jelínek

Technik BOZP (pro žáky)

 • Mgr. Vít Kopecký

Sekretariát, mzdy, evidence žáků

 • Radka Rejnková

Svářecí technolog - kovy

 • Lukáš Nekola

Svářecí technolog - plasty

 • Mgr. Martin Valenta

Poradní orgány ředitele školy

 • pedagogická rada - tvořená všemi pedagogickými pracovníky školy
 • školská rada - předsedkyně Iva Jiránková

Výchovný poradce

 • Ing. Jan Branda

Metodik ICT

 • Marek Chovanec, MBA

Školní metodik prevence sociálně patologických jevů

 • Mgr. Vít Kopecký