Kominík

Profil absolventa

KominíkObor poměrně širokého rozsahu činností, od stavebně-montážních prací při stavbách a rekonstrukcích komínů, přes připojování tepelných spotřebičů na všechny druhy paliv, až po oblast služeb zákazníkům při čištění, údržbě a kontrole spalinových cest. Nejprve se žáci seznamují s různými druhy materiálů, jejich vlastnostmi a možnostmi ručního zpracování, učí se základy technického kreslení. Při odborném výcviku v dílnách získávají manuální zručnost při ručním zpracování kovů i stavebních činnostech.

Později se seznamují s prvky stavebních konstrukcí, s různými druhy komínů a se způsoby odtahu spalin, s funkcí kotlů, kamen a krbů včetně posouzení spalovacích procesů na základě měření emisí uvedených spotřebičů. Naučí se používat speciální kominické nářadí a vybavení včetně měřicí techniky. Při všech činnostech je kladen důraz na bezpečnost provozu komínů a dodržování protipožárních opatření.

Základní informace

Kód: 36-56-H/01
Forma: denní
Doba: 3 roky
Ukončení studia: výuční list
Předpokládaný počet přijímaných: 6 (pro šk.r. 2023-24)
Kontaktní informace: slavikova@souplyn.cz, 731 169 705

Možnost praxe v průběhu školní docházky

Odbornou praxi absolvují žáci až ve třetím ročníku po získání základních znalostí v oboru. Škola zajišťuje praxi ve stavebně - montážních a kominických firmách. Snažíme se o zajištění praxe v místě bydliště žáka. V případě, kdy mají rodinní příslušníci, příbuzní či známí vlastní firmu v oboru, může si žák zajistit praxi v této firmě.

Možnosti uplatnění na trhu práce

Absolvent se uplatní v povolání kominík. Po získání potřebné praxe může v oboru samostatně podnikat. Je také schopen vykonávat práce související s výstavbou a sanacemi komínů, ovládá základy zednických a klempířských prací a základy ručního zpracování kovů.