Přijímací řízení


 

Štítky:


Výsledky přijímacího řízení

Datum konání: 15. 5. 2024

Více

Publikováno 14. 5. 2024 22:23

Čtyřleté obory, včetně nástavbového studia, tříleté obory

Přijímací zkoušky pro tříleté obory vzdělání, v nichž se dosahuje středního vzdělání s výučním listem, se nekonají.

Více

Publikováno 29. 6. 2022 2:06


Obecné podmínky pro přijímaní ke vzdělávání

Do prvního ročníku tříletého učebního oboru denního vzdělávání lze přijmout žáky a další uchazeče, kteří splnili:

  • povinnou školní docházku nebo úspěšné ukončili základní vzdělávání před ukončením povinné školní docházky
  • kritéria přijímacího řízení stanovená ředitelem školy pro příslušný školní rok
  • podmínky zdravotní způsobilosti (k posouzení zdravotního stavu je kompetentní příslušný praktický lékař a na přihlášce ke vzdělávání je vždy třeba potvrzení tohoto lékaře)

Do prvního ročníku čtyřletého studijního oboru denního vzdělávání lze přijmout žáky a další uchazeče, kteří splnili:

  • povinnou školní docházku nebo úspěšné ukončili základní vzdělávání před ukončením povinné školní docházky
  • kritéria přijímacího řízení stanovená ředitelem školy, resp. zřizovatelem školy (Pardubický kraj), pro příslušný školní rok
  • podmínky zdravotní způsobilosti (k posouzení zdravotního stavu je kompetentní příslušný praktický lékař a na přihlášce ke vzdělávání je vždy třeba potvrzení tohoto lékaře)

Do prvního ročníku dvouletého nástavbového studijního oboru denního vzdělávání lze přijmout žáky a další uchazeče, kteří splnili:

  • vyučení v oboru „Mechanik plynových zařízení“ nebo „Instalatér“.
  • kritéria přijímacího řízení stanovená ředitelem školy, resp. zřizovatelem školy (Pardubický kraj), pro příslušný školní rok
  • podmínky zdravotní způsobilosti (k posouzení zdravotního stavu je kompetentní příslušný praktický lékař a na přihlášce ke vzdělávání je vždy třeba potvrzení tohoto lékaře)