O škole

Charakteristika školy

Vzdělávací programy jsou zaměřeny převážně na profesní přípravu techniků pro stavebně-montážní činnosti, budování, rekonstrukce, správu a obsluhu inženýrských sítí a technických zařízení budov.

Díky spolupráci s množstvím sdružení, firem, společností a organizací, které reprezentují podnikatelskou a vzdělávací sféru, zaujímá Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice nezastupitelné a jedinečné místo v oblasti vzdělávání v technických oborech.

Škola každoročně rozšiřuje své aktivity a působnost, aby v co nejširším spektru sloužila požadavkům praxe a požadavkům trhu práce. Vzdělávací a jiné aktivity se realizují v těchto činnostech:

Hlavní činnost organizace

 • Střední odborné učiliště plynárenské poskytuje střední vzdělávání v souladu s cíli dle § 57 Zákona č.561/2004 Sb. a podle vzdělávacích programů (§ 3 téhož zákona)
 • Domov mládeže poskytuje školské služby dle § 117 Zákona č. 561/2004 Sb.
 • Školní jídelna poskytuje školské služby dle § 119 Zákona č. 561/2004 Sb.

Doplňková činnost organizace

 • kurzy svařování, pájení a periodické přezkušování
 • pedagogické minimum pro instruktory pracovišť praktického vyučování
 • rekvalifikační kurzy
 • odborná cvičení
 • ubytovací a stravovací služby
 • stavebně montážní činnosti
 • činnosti v oblasti TZB (technické zařízení budov)
 • kontrolní a revizní činnosti v oblasti TZB

DSC_3933.jpg

Uvedené činnosti směřují k vytváření vzájemných vazeb mezi školou a podnikatelskou sférou, zaručují aktualizaci vzdělávacího procesu dle potřeb praxe a tyto požadavky současně přenášejí do výuky v učebních a studijních oborech vzdělání.

Naznačený trend zvyšuje efektivnost i provázanost vzdělávacího systému a současně podněcuje k uvědomění si nutnosti celoživotního vzdělávání ze strany posluchačů i ze strany vyučujících, resp. přednášejících. Spoluvytváří i „image“ školy v tom smyslu, že zástupci podniků a firem se stále častěji obrací na školu s požadavkem vytvoření nebo aktualizace vzdělávacího programu, resp. kurzu nebo školení s důvěrou v jejich úspěšnou realizaci a užitečnost.

Tato koncepce vzdělávání vede ke zkvalitňování celého procesu, avšak klade značné nároky na odbornost a profesionalitu pedagogů. Ti jsou nuceni v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků stále více spolupracovat se vzdělávacími institucemi, společnostmi a firmami zaměřenými na plynárenství a příbuzné obory.

Cílovým stavem je převzetí poradenské a vzdělávací funkce pro podnikatelskou sféru i pro ostatní střední školy pro obor plynárenství. Tento cíl je částečně splněn, ve větší míře využívají naše služby subjekty podnikatelské sféry. Střední školy, potýkající se často s existenčními problémy a nedostatkem finančních prostředků, využívají naši nabídku omezeně.

Výše uvedené aktivity prosazujeme prostřednictvím:

 • ČPS Praha (Českého plynárenského svazu)
 • ČSTZ (Českého sdružení pro technická zařízení)
 • Grémia pro odborné plynárenské vzdělávání
 • Hospodářské komory České republiky
 • ASPP (Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů)
 • České svářečské společnosti ANB
 • GAS spol. s r.o.
 • Společností skupiny Gasnet a mnoha dalších firem a společností, zabývajících se činnostmi souvisejícími s našimi obory.

 Organizační struktura školy

 

Naše SOU tvoří uzavřený komplex, který zajišťuje veškeré potřebné funkce pro provoz. Uvnitř areálu se nacházejí kromě školy a dílen určených pro výuku i domov mládeže, jídelna a další zařízení (např. tělocvična, sauna, posilovny, tenisové kurty, výukové polygony aj.). Zabezpečení vstupu do objektů školy je řešeno elektronickým docházkovým čipem a dozory pedagogických pracovníků. Areál Středního odborného učiliště plynárenského se nachází v severní části města, v blízkosti nákupního hypermarketu Albert a obchodní zóny Fáblovka.

GPS souřadnice: 50°03'12.6"N+15°45'53.9"E

Teoretická výuka a odborný výcvik probíhají v těchto učebních a studijních oborech:

leták souplyn2024-25-obory.jpg

U všech oborů má žák možnost získat základní kurzy:

 • svařování plamenem
 • svařování elektrickým obloukem
 • svařování plastů – základní kurz
 • pájení mědi

Ve školních prostorách jsou 3 WiFi sítě:

soup_zaci - určeno pro žáky naší školy, s omezením rychlosti internetu na 100Mbps/100Mbps, s přístupem k síťový složkám H:, P: - v souč. době v době výuky zablokováno
soup_ucitele - určeno pro učitele a zaměstnance naší školy, bez omezení rychlosti internetu, s přístupem k síťovým složkám H:, P:, S:
soup_hoste - určeno pro návštěvy a hosty naší školy, s omezením rychlosti 100Mbps/100Mbps, bez přístupu do lokální sítě. Pro připojení je potřeba zadat voucher, který si můžete vyzvednout na sekretariátu naší školy. Platnost voucheru je 6 hodin nebo 24 hodin, pak se přístup opět zablokuje.

U každého koncového zařízení (telefon, notebook, atd.) je způsob přihlášení závislý na operačním systému. Zařízení s operačním systémem Windows a Android jsou bez problémů, ostatní návody níže:

Návod pro všechny žáky na nastavení svých mobilních zařízení pro příjem WiFi "soup_zaci":
Pro Windows 8.1: systém nalezne automaticky
Pro Windows 10: systém nalezne automaticky
Pro Windows 11: systém nalezne automaticky
Pro mobily (Android, IOS, Windows Mobile, apod.): Nastavit dle pokynů operačního systému

Pro provoz bezdrátové sítě je nezbytné znát své uživatelské jméno a heslo (předá příslušný třídní učitel nebo Ing. Branda)

Návod pro pracovníky SOUP: totožný s žáky, jen zadávat "soup_ucitele"

Návod pro návštěvy SOUP ("soup_hoste"): návštěva si vyzvedne voucher s šestihodinovým heslem u sekretářky ředitele

u novějších systémů Android je potřeba pro připojení k síti vyplnit tyto údaje:
Metoda EAP: PEAP
Ověření phase 2: MSCHAPV2
Certifikát ca: neověřovat
Identita: vaše uživatelské jméno
Heslo: vaše heslo

 

Spojení do Pardubic vlakem, výstup Pardubice, hl. nádraží. Dále městskou dopravou

Spojení městskou hromadnou dopravou od nádraží ČD a ČSAD, výstup Poděbradská - u hypermarketu Albert a Family Center - linky 3,7,11,17, poblíž (500m Polabiny-točna) staví linky 2,4,14,23.