Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení

Profil absolventa

Mechanik inst. a elekt. zařízení

Čtyřletý obor vzdělání s odborným výcvikem ukončený maturitní zkouškou připravuje žáky na pracovní činnosti v oblasti technických zařízení budov (TZB). V průběhu studia získají žáci základní znalosti a dovednosti pro realizaci rozvodů vody, kanalizace, topení a plynu a také rozvodů a zařízení vnitřní elektroinstalace.

V prvním ročníku převažují v teoretické výuce všeobecně vzdělávací předměty. V odborném výcviku se žáci seznamují s různými druhy materiálů, jejich vlastnostmi a možnostmi ručního zpracováním a získávají základní manuální zručnost.

Ve vyšších ročnících se žáci v odborných předmětech seznamují s náplní oboru ve dvou základních oblastech. První je zaměřena na instalatérské práce, montáž, opravy a údržbu vnitřních rozvodů vody, kanalizace, topení, plynu a vzduchotechniky, včetně montáže armatur, zařizovacích předmětů a spotřebičů v objektech bytové, občanské i průmyslové výstavby.

Druhou oblastí je činnost elektroinstalatérská zahrnující montáže, opravy a údržbu vnitřních elektrických rozvodů a instalací včetně montáží koncových elektrických spotřebičů. Kromě vlastních rozvodů se žáci seznamují se stavebními konstrukcemi budov a jejich technickou dokumentací. Učí se používat nejrůznější měřicí přístroje pro měření elektrických veličin. Seznamují se s měřením spotřeby vody, tepla, plynu a elektrické energie. Získají základní přehled o tzv. smart systémech inteligentních budov.

Obor MIEZ je orientován také na nové technologie v oblasti tepelných čerpadel, která umožňují hospodárné využití energií při vytápění objektů.

Základní informace

Kód: 39-41-L/02
Forma: denní
Doba: 4 roky
Ukončení studia: maturitní vysvědčení
Předpokládaný počet přijímaných: 24 (pro šk.r. 2023-24)
Kontaktní informace: slavikova@souplyn.cz, 731 169 705

Možnost praxe v průběhu školní docházky

Praktické vyučování probíhá formou odborného výcviku ve všech ročnících. Výuka OV probíhá každý týden v kombinaci s teoretickou výukou přímo v prostorách školy, ve školních dílnách a specializovaných učebnách. Od 1. ročníku je zařazena individuální odborná praxe na smluvních pracovištích fyzických a právnických osob (instalatérské, elektrotechnické a stavební firmy). Žáci absolvují odbornou praxi v minimálním rozsahu 4 týdny za celou dobu vzdělávání v období letních prázdnin.

Možnosti uplatnění na trhu práce

Absolventi oboru získají odborné znalosti a dovednosti, díky nimž se mohou uplatnit v širokém spektru činností ve stavebnictví, instalatérství, tepelné technice a elektrotechnice. Zvládnou povolání instalatéra, provozního elektrikáře, elektromechanika, elektromontéra, mechanika měřicích a regulačních zařízení, montéra tepelných čerpadel apod. Další možností absolventů je pokračování ve studiu na vysoké škole.

(text: srpen 2023)