Instalatér

Profil absolventa

Instalatér

Žáci oboru vzdělání INSTALARÉR se naučí řemeslné práce v oblastech VODA-TOPENÍ-PLYN. Nejprve se seznamují s různými druhy materiálů, jejich vlastnostmi a způsoby ručního zpracování. Učí se základy technického kreslení. Osvojují si práce s instalačním materiálem a možnosti jeho spojování. Následně montují vnitřní rozvody vody, kanalizace, plynu a topení, vše podle technických norem a technických pravidel.

Žáci poznávají novinky v oboru používáním nových technologií a nových materiálů (např. lisované spoje, vícevrstvé plastové trubky, armatury, izolace atd.) Zvládají montáž zařizovacích předmětů (umyvadla, dřezy, vany, sprchové kouty, WC). Naučí se instalovat spotřebiče pro ohřev vody i montáž otopných těles a rozvodů ústředního vytápění včetně podlahového. Dle technické dokumentace umí realizovat montáž domovních plynovodů i osazování plynových spotřebičů. Seznamují se s tlakovými zkouškami pro všechny druhy médií, provádějí zkoušky těsnosti a funkční zkoušky instalovaných zařízení. Součástí výuky v odborném výcviku je absolvování kurzů svařování kovů plamenem, pájení mědi a svařování plastových potrubí. Úspěšný absolvent získá výuční list a příslušné svářečské průkazy.

Po získání výučního listu mohou žáci pokračovat v navazujícím studiu dvouletého nástavbového oboru vzdělání TECHNIK PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ A TEPELNÝCH SOUSTAV zakončeného maturitní zkouškou.

Základní informace

Kód: 36-52-H/01
Forma: denní
Doba: 3 roky
Ukončení studia: výuční list
Předpokládaný počet přijímaných: 24 (pro šk.r. 2023-24)
Kontaktní informace: slavikova@souplyn.cz, 731 169 705

Možnost praxe v průběhu školní docházky

Odbornou praxi absolvují žáci až ve třetím ročníku po získání základních znalostí v oboru. Škola zajišťuje praxi ve stavebně-montážních a instalatérských firmách. Snažíme se o zajištění praxe v místě bydliště žáka. V případě, kdy mají rodinní příslušníci, příbuzní či známí vlastní firmu v oboru, může si žák zajistit praxi v této firmě.

Možnosti uplatnění na trhu práce

Absolventi oboru INSTALATÉR se uplatní při všech činnostech v oblasti TZB při montážích vnitřních rozvodů vody, kanalizace, plynu a topení, dále při instalaci sanitárních zařizovacích předmětů a připojování plynových spotřebičů. Další možnost uplatnění najdou absolventi v profesích potrubář, vodař, topenář, případně svářeč.

(text: srpen 2023)