Exkurze 2.I do BČOV Pardubice – Rybitví (12.4.2024) - fotoDatum konání:
12.4.2024

Dne 12.4. 2024 jsme se se třídou 2.I zúčastnili exkurze do BČOV Pardubice v Rybitví. Hlavním současným účelem biologické čistírny odpadních vod BČOV Pardubice je společné čištění komunálních odpadních vod z města Pardubice, čištění průmyslových odpadních vod z areálu Semtin Zone a zpracování a likvidace odpadních produktů.

Původní čistírna odpadních vod byla v Rybitví vybudována v roce 1982 společností Synthesia a.s. Provoz BČOV byl poté zahájen v roce 1994. Od roku 2010 započala komplexní modernizace včetně výstavby nových objektů kalového hospodářství. Zkušební provoz modernizované BČOV byl poté zahájen v roce 2013. Současným provozovatelem je již od roku 2015 společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

V průběhu prohlídky rozlehlého areálu se zasvěceným odborným výkladem jsme postupně viděli všechny tři hlavní technologické celky čistírenských procesů od mechanického předčištění, přes neutralizaci průmyslových odpadních vod až k biologickému čištění pomocí mikroorganismů.

Exkurze nám také pomohla pochopit, že pitná voda není po jejím použití a znečištění pro přírodu nenávratně ztracena, ale že návrat vyčištěné vody do přírody je neodmyslitelnou součástí koloběhu vody v naší krajině.

BČOV1
BČOV2
BČOV3
BČOV4
BČOV5