Technik plynových zařízení a tepelných soustav

Profil absolventa

maturant_ukazuje2.pngObor vzdělání TECHNIK PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ A TEPELNÝCH SOUSTAV je dvouletý nástavbový maturitní obor vzdělání navazující na tříleté obory vzdělání MECHANIK PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ nebo INSTALATÉR. Absolventi oboru získají široký komplex odborných znalostí rozšiřující jejich předchozí vzdělání. Jsou připraveni realizovat se v činnostech souvisejících se zajišťováním výrobních i stavebně-montážních prací v oblasti TZB, inženýrských sítí, plynárenství i tepelného hospodářství. Studium je zaměřené na technologie distribuční soustavy plynu a na využití plynu, zejména pro vytápění objektů. Žáci v průběhu studia řeší složitější výpočty pro návrhy a projektování otopných soustav včetně měření a regulace. Jsou připraveni projektovat rozvody plynu, vytápění budov, řídit montážní a údržbářské práce na plynových zařízeních a jejich provoz.

Základní informace

Kód: 36-45-L/52
Forma: denní
Doba: 2 roky (nástavba)
Ukončení studia: maturitní vysvědčení
Předpokládaný počet přijímaných: 20 (pro šk.r. 2023-24)
Kontaktní informace: slavikova@souplyn.cz, 731 169 705

 

Možnosti uplatnění na trhu práce

Absolventi oboru mají možnost uplatnění v široké škále činností zaměřených na plynárenství a tepelné hospodářství. Kromě toho se mohou realizovat i v dalších příbuzných oblastech souvisejících s výstavbou inženýrských sítí a dalších staveb z hlediska jejich technického vybavení.

Využití znalostí získaných studiem tohoto oboru je možné ve státním sektoru i ve společnostech či soukromých firmách na pozicích středně technických a řídících pracovníků. Uplatnění je možné rovněž v komunální sféře na obecních úřadech a zastupitelstvech měst a obcí. Po absolvování předepsaných kurzů je možné i uplatnění na pozicích bezpečnostního technika, požárního technika, energetika a provozního technika.

Teoretické a odborné znalosti absolventa jsou podloženy řemeslnými dovednostmi, které zkvalitňují rozhodování v provozních funkcích, případně v podnikání.

(text: srpen 2023)