Čtyřleté obory, včetně nástavbového studia, tříleté obory



Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia, v nichž se dosahuje středního vzdělání s maturitním vysvědčením:

  1. ŘÁDNÝ TERMÍN 13. dubna 2023, 14. dubna 2023
  2. NÁHRADNÍ TERMÍN 10. května 2023, 11. května 2023 

 

Tříleté obory vzdělání, v nichž se dosahuje středního vzdělání s výučním listem:

Přijímací zkoušky se nekonají.

 

Podrobné informace:


Podmínky pro přijetí ke vzdělávání na Středním odborném učilišti plynárenském Pardubice pro školní rok 2023/2024 v prvním kole přijímacího řízení pro všechny obory ZDE

Termín podání přihlášek je nejpozději do 1. března 2023!