Čtyřleté obory, včetně nástavbového studiaČtyřleté obory, včetně nástavbového studia:

  1. ŘÁDNÝ TERMÍN 13. dubna 2023, 14. dubna 2023
  2. NÁHRADNÍ TERMÍN 10. května 2023, 11. května 2023

     

Přijímací zkoušky pro tříleté obory vzdělání, v nichž se dosahuje středního vzdělání s výučním listem, se nekonají.