Zahájení školního roku 2024-25 (2.9.2024)Datum konání:
2.9.2024

Žáci yyšších ročníků a nástavby začínají třídnickou hodinou 2.9.2024 v 7:50 hod.

Žáci 1.ročníků s rodiči se zúčastní slavnostního zahájení ve školní jídelně 2.2.2024 v 9:30 hod.