Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje - Podpora polytechnického vz.Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje - Podpora polytechnického vz.

Základní školy, které s námi v tomto projektu spolupracují:

Implementace krajského akčního plánu

Stažení plakátu

I-KAP na Středním odborném učilišti plynárenském Pardubice

V rámci Projektu Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje (I-KAP Pk) se ve dnech 23. 11., 28. 11. a 12. 12. 2018 uskutečnily na pracovištích Středního odborného učiliště plynárenského Pardubice první projektové dny pro žáky základních škol. Premiéru zažili žáci ZŠ Polabiny 2, další v pořadí byli žáci ze sousední ZŠ Polabiny 3 a v prosincovém termínu jako třetí přijeli „osmáci“ ze ZŠ v Bohdanči.

Po úvodním seznámení se žáci rozdělili do tří skupin a pustili se do tvořivých činností na jednotlivých pracovištích.

Tematicky byly žákovské práce zaměřeny na elektrotechniku a elektroniku, instalatérské a plynárenské práce a kominické práce. Žáci měli možnost sestavit a zapojit jednoduché elektronické obvody ze stavebnice Elektronik, vyzkoušet si činnosti při dělení, ohýbání a spojování potrubí z různých materiálů různými metodami včetně svařování či pájení, objevit některé zajímavosti kominického řemesla.

Učitelé odborného výcviku na jednotlivých stanovištích byli mile překvapeni nadšením žáků pro odborné technické činnosti i jejich manuální zručností, která odrážela fakt, že výuka „dílen“ na všech třech základních školách přináší své ovoce.

Projekt I-KAP Pk hodnotí pedagogové všech zapojených škol jako velice prospěšný a přínosný pro obě strany, zejména však pro žáky základních škol. Ti nás svým zaujetím, šikovností i odvahou přesvědčili o tom, že technika v mysli a v rukách mladé generace není mrtvá! Právě naopak. Technické obory zažívají v současnosti obrovský boom a poptávka po technicky vzdělaných odbornících stále narůstá. Žáci některých základních škol to již vědí. Zbývá ještě přesvědčit jejich rodiče

I-KAP
I-KAP
I-KAP
I-KAP
I-KAP
I-KAP
I-KAP
I-KAP
I-KAP
I-KAP
I-KAP
I-KAP
I-KAP
I-KAP
I-KAP
I-KAP
I-KAP
I-KAP
I-KAP
I-KAP
I-KAP
I-KAP
I-KAP
I-KAP
I-KAP
I-KAP
I-KAP