Volno udělené ředitelem školy (21-22.3.2024)Datum konání:
21.3.2024
Datum ukončení:
22.3.2024

Podle § 24, odstavce 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a podle § 2 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, je vyhlášen ve čtvrtek 21. 3. a v pátek 22. 3. 2024 pro žáky Středního odborného učiliště plynárenského Pardubice volný den.

 

Důvodem je pořádání celostátní konference projektu ENERSOL s nutností zajistit pro účastníky konference ubytování a stravování po oba dva dny.

 

Pro žáky z jiných škol ubytovaných na DM SOU plynárenského Pardubice platí, že mohou využít ubytování ze středy 20. 3. na čtvrtek 21. 3. 2024. Ve čtvrtek ráno opustí ubytovací zařízení, které budou moci opětovně využívat od neděle 24. 3. 2024.