Neumírej zbytečně (11.10.2022)Datum konání:
11.10.2022

Dne 11. 10. 2022 proběhl na naší škole interaktivní program pro žáky středních škol, Neumírej zbytečně. Tato akce podporuje odpovědné chování při účasti v silničním provozu.
Program využívá simulační výuku k osvojení znalostí a dovedností z oblasti komplexního řešení dopravní nehody, a mentoringu při první pomoci zraněným.
Akce se u žáků setkala s příznivým ohlasem.