Krajská soutěžní přehlídka žákovských projektů ENERSOL 2023Datum konání:
15.2.2023

     Dne 15. února 2023 se v Pardubicích v sále Jana Kašpara konal jubilejní 20. ročník krajské soutěžní přehlídky žákovských projektů Enersol 2023. Tuto akci každoročně organizuje a připravuje Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice, které je regionálním centrem projektu Enersol, jehož vrcholem jsou celostátní a mezinárodní přehlídky žákovských prací, na kterých vystupují žáci s nejlepším hodnocením odborných porot (členové reprezentačních družstev). Mezinárodně projekt spolupracuje v největším rozsahu se středními školami na Slovensku a zajímavé projekty jsou prezentovány i žáky z Polska, Německa, Rakouska a Slovinska.

     Prezentace krajské soutěžní přehlídky žákovských projektů byla zaměřena na aktuální témata, kterými jsou obnovitelné zdroje energií a úspory energií, snižování emisí CO2, metanu a dalších skleníkových plynů, hospodaření s vodou a nakládání s odpady. Tato akce se konala pod záštitou Josefa Kozla, člena Rady Pardubického kraje za oblast školství, kterému tímto děkujeme za poskytnutou záštitu a podporu tohoto projektu. Rovněž jsme zde mohli přivítat Mgr. Martina Kisse, vedoucího odboru školství a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje, kterému také děkujeme za podporu projektu Enersol. Krajské soutěžní přehlídky se zúčastnilo 6 středních škol pardubického kraje a žáci těchto škol představili 11 soutěžních projektů rozdělených do tří kategorií. V kategorii Enersol a praxe do celostátního kola postupují 3 projekty SOU plynárenského Pardubice a jeden projekt SPŠCH Pardubice, z kategorie Enersol a inovace postupuje 1 projekt SPŠCH Pardubice a 1 projekt VOŠ a SŠ stavební Vysoké Mýto a ve třetí kategorii Enersol a popularizace postupuje 1 projekt Sportovního gymnázia Pardubice. Všichni zúčastnění žáci důstojně představili své projekty a musíme dodat, že se jedná o kvalitně zpracované práce a jsme rádi, že mladá generace vnímá potřebu šetření energiemi, není jim lhostejný přístup k přírodě a zajímají se o nové technologie, které mohou pomoci celé planetě.

     Děkujeme odborné porotě, která měla ten nelehký úkol a vybrala sedmičlenné družstvo pro celostátní konferenci. Děkujeme předsedkyni poroty RNDr. Janě Motykové z Národního pedagogického institutu České republiky a členům poroty Mgr., Ing. Vlastě Pemlové z Pardubického kraje a Břetislavu Černému z GasNetu. Za hodnotné dary věnované do soutěže děkujeme Ing. Janu Srbovi z Pražské plynárenské distribuce, Bc. Šárce Piechowiczové, DiS. ze společnosti Wavin, Aleši Paclíkovi z Trikeru a Alžbětě Šedivé z GasNetu. Na závěr přejeme postupujícím žákům hodně úspěchů při prezentaci jejich projektů na celostátní konferenci, která se uskuteční dne 23. – 24. 3. 2023 v Nymburce.

 

 

Enersol 2023 (kraj)
Enersol 2023 (kraj)
Enersol 2023 (kraj)
Enersol 2023 (kraj)
Enersol 2023 (kraj)
Enersol 2023 (kraj)