Exkurze do vodní elektrárny v Pardubicích 31.5.2024 - (foto)Datum konání:
31.5.2024

Dne 31.5. 2024 jsme se s budoucími mechaniky instalatérských a elektrotechnických zařízení zúčastnili exkurze do malé vodní elektrárny v Pardubicích.

Vodní dílo Pardubice bylo vybudováno v letech 1964–1972 za účelem regulace Labe. Udržováním vzduté hladiny v jezové zdrži na kótě 216,89 m n. m. jsou zajištěny vyhovující podmínky pro vodní dopravu, spád a průtok vody slouží k výrobě elektrické energie v průběžné vodní elektrárně (Kaplanova turbína, instalovaný výkon 1,998 MW).

Od pracovníků společností ČEZ jsme se dozvěděli řadu zajímavostí, např., že elektrárna byla uvedena do provozu v roce 1978, ale poté prošla několika modernizacemi, nebo, že průměrný hodinový průtok vody elektrárnou je 40 m3/s a dodávaný výkon kolem 1,3 MW.

Na vlastní oči jsme postupně viděli čištění česlic, nečekaně rozsáhlé podzemní prostory s horizontálním turbosoustrojím s přímoproudou Kaplanovou turbínou o průměru oběžného kola 3,6m, a nakonec také transformátory a rozvodnu, ze které je vyrobená energie přímo dodávaná do distribuční soustavy.

Za krásného počasí jsme se plní nových informací rozloučili společnou fotografií u původního kola turbíny a spěchali do školy na oběd.

MVE1
MVE2
MVE3
MVE4
MVE5