Exkurze do vodní elektrárny a na jez v Pardubicích (28.6.2023)Datum konání:
28.6.2023

Exkurze do vodní elektrárny a na jez v Pardubicích

Dne 28.6.2023 se třída 1.I zúčastnila exkurze na jez se zdymadlem v Pardubicích a do malé vodní elektrárny.

Vodní dílo Pardubice bylo vybudováno v letech 1964–1972 za účelem regulace Labe. Udržováním vzduté hladiny v jezové zdrži na kótě 216,89 m n. m. jsou zajištěny vyhovující podmínky pro vodní dopravu (plavební komora), spád a průtok vody k výrobě elektrické energie v průběžné vodní elektrárně (Kaplanova turbína, instalovaný výkon 1,998 MW). Jezová zdrž umožňuje odběry povrchové vody pro průmyslové a zemědělské využití a zlepšují se podmínky pro ochranu města Pardubic před povodněmi.

Od pracovníků společností ČEZ a Povodí Labe jsme se dozvěděli řadu zajímavostí. Nikdo jsme například nevěděl, že jez se zdymadlem měl podle původních plánů stát jen na Labi asi o 300 m výše proti proudu a k posunutí jeho umístění až za soutok s Chrudimkou došlo kvůli špatnému technickému stavu starého jezu na Chrudimce. Velkým překvapením pro nás byly také nečekaně rozsáhlé podzemní prostory a velikost horizontálního turbosoustrojí s přímoproudou horizontální Kaplanovou turbínou o průměru oběžného kola 3,6m.