Exkurze do společnosti Strojon Pardubice (9.11.2022)Datum konání:
9.11.2022

Dne 9.11. 2022 jsme se s celou třídou 1.TE zúčastnili exkurze do výrobní společnosti Strojon s.r.o. v Pardubicích – Černé za Bory. Pardubický Strojon navrhuje a vyrábí tlakové nádoby, tepelné výměníky a filtrační zařízení do celého světa. Všechny výrobky jsou přitom ve shodě s požadavky normy ISO 9001, ASME, TRCU 032/2013, AD 2000 Merkblatt a směrnice PED.

Budoucí technici plynových zařízení a tepelných soustav ve škole pracují na projektu návrhu a konstrukce stabilní svařované tlakové nádoby a měli tak v rámci předmětu Konstrukce a měření možnost seznámit se s reálnou konstrukcí a výrobou tlakových nádob.

Po přivítání jednatelem společnosti panem Ing. Karlem Jonášem jsme v zasedací místnosti zhlédli ukázku konstrukce tlakové nádoby s podporou výpočtového programu a 3D modelování. Dozvěděli jsme se také řadu zajímavostí například z oblastí používání atestovaného materiálu, zákaznických požadavků, vytváření technické dokumentace a defektoskopie.

Pro řadu z nás byla třešničkou na dortu samotná interaktivní prohlídka výroby. Rozděleni do dvou skupin jsme postupně navštívili sklad s přípravou hutního materiálu, sklad svařovacího materiálu, obrobnu s karusely a vyvrtávačkami, svařovnu s polohovadly a s číslicově řízenou vypalovačkou, montážní prostory se zakružovačkami plechů a nakonec expedici hotových výrobků.

Čas, který jsme měli na exkurzi vyhrazený, velmi rychle utekl a po zodpovězení posledních dotazů jsme se se zástupci společnosti Strojon rozloučili potleskem. Exkurze nám pomohla lépe pochopit probíranou látku a předčila naše očekávání. Nabiti novými znalostmi a praktickými poznatky jsme se vrátili do školy k dalšímu vyučování.

strojon_pardubice_2022_c.jpgstrojon_pardubice_2022_a.jpg

strojon_pardubice_2022_b.jpgstrojon_pardubice_2022_d.jpg