Exkurze do společnosti LDM, spol. s r.o. Česká Třebová (6.6.2023)Datum konání:
6.6.2023

Dne 6.6.2023 jsme se s celou třídou 1.I zúčastnili exkurze do výrobní společnosti LDM, spol. s r.o. v České Třebové. LDM je firma s více než 220 zaměstnanci a s jejími armaturami je možno se setkat po celém světě, zejména v energetice, průmyslu a v teplárenství. Výrobní program zahrnuje armatury regulační, uzavírací a pojistné v tlakových stupních od PN 6 do PN 630 a ve světlostech od DN 10 do DN 600.

Jeli jsme vlakem Pendolino a většina z nás poprvé zažila pověstné naklápění jeho vagónů při rychlých průjezdech zatáčkami. Exkurzi jsme měli naplánovanou od 12:30 hodin a počasí nám přálo, takže nám před ní zbyl i čas na vycházku za zajímavostmi do krásné přírody v okolí České Třebové.

Trasou přes park Javorka jsme pěšky vystoupali na Kozlovský kopec nad městem a zde navštívili 33m vysokou ocelovou rozhlednu s parádním výhledem, další zastávkou byla Chaloupka malíře Maxe Švabinského. Při její prohlídce jsme se dozvěděli o životě a díle známého malíře a viděli v jakých podmínkách žil a maloval své obrazy.

Cestou zpátky do České Třebové jsme v lese viděli několik chráněných mloků a skokanů, krátce jsme poseděli u Poutní kaple Panny Marie Pomocné s křišťálově čistou studánkou a pokračovali kolem bývalých lázní Hory, které jsou dodnes spojovány s pobytem spisovatelky Boženy Němcové.

Po krátkém přivítání výrobním ředitelem panem Milanem Martincem jsme v závodní jídelně LDM s chutí snědli objednaný oběd a exkurze mohla začít.

Pro řadu z nás byla nejzajímavější interaktivní prohlídka výroby. Se zasvěceným výkladem výrobního ředitele jsme postupně navštívili sklad s přípravou materiálu, obrobnu s NC obráběcími centry a karusely, svařovnu s polohovadly, komorovými pecemi a s číslicově řízenou laserovou vypalovačkou, montážní prostory, zkušebnu a nakonec také expedici hotových výrobků. Dozvěděli jsme se řadu zajímavostí například z oblastí používání a svařování různých materiálů a defektoskopie.

Čas, který jsme měli na exkurzi vyhrazený, velmi rychle utekl. Na závěr jsme se s naším průvodcem rozloučili potleskem a pospíchali na zpáteční vlak. Exkurze nám pomohla lépe pochopit probíranou látku a celý výlet byl výbornou příležitostí se vzájemně více poznat a zabavit i mimo školu.