Platby za stravování a ubytování na září 2023Datum konání:
20.8.2023

Zákonní zástupci provedou platbu do 20.8.2023 za stravování (a případné i ubytování) na účet 28636561/0100variabilním symbolem (NEZBYTNÉ), který byl přidělen novým žákům v přihlášce k ubytování a stravování v červnu 2023. Starší žáci mají přidělený VS z minulých školních let a ten se nemění...

částky k úhradě

Ubytování v domově mládeže: 1500,- Kč za měsíc

Stravování pro ubytované žáky:

snídaně 17,- Kč
svačina 15,- Kč
oběd + doplněk 40,- Kč /výběr ze dvou druhů jídla/
večeře+2.večeře 40,- Kč /pondělí až čtvrtek/

Stravování pro dojíždějící žáky:

oběd + doplněk 40,- Kč /výběr za dvou druhů jídel/

Pro ubytované žáky z jiných škol:

snídaně 17,- Kč
večeře+2.večeře 40,- Kč /pondělí až čtvrtek/


PLATBA ZA STRAVOVÁNÍ je bezhotovostní. Úhrada se provádí formou převodu z účtu strávníka na účet
naší školy.

Ubytovaní žáci SOUP celodenní stravování /SN+SV+OB+VE/ + ubytování = 3690,- Kč
Neubytovaní žáci SOUP obědy = 840,- Kč
Ubytovaní žáci z jiných škol: snídaně + večeře + ubytování = 2540,- Kč

Editace objednávek stravy:

Na září bude strava automaticky objednána žákům 1. ročníku, kteří budou mít včas zaplacenou stravu. Při nástupu do školy obdrží nově nastupující žáci přihlašovací údaje na stravování. Editaci objednávek stravy provádí žáci samostatně na webových stránkách www.strava.cz 
Jídlo lze objednat den předem do 12,30 hodin.