Závěrečné zkoušky 2022 (náhradní a opravné)Praktická zkouška prosinec 2022