Přijímací řízení


Štítky:

Čtyřleté obory, včetně nástavbového studia, tříleté obory

Přijímací zkoušky pro tříleté obory vzdělání, v nichž se dosahuje středního vzdělání s výučním listem, se nekonají.

Více

Publikováno 29. 6. 2022 2:06


Obecné podmínky pro přijímaní ke vzdělávání

Do prvního ročníku tříletého učebního oboru denního vzdělávání lze přijmout žáky a další uchazeče, kteří splnili:

 • povinnou školní docházku nebo úspěšné ukončili základní vzdělávání před ukončením povinné školní docházky
 • kritéria přijímacího řízení stanovená ředitelem školy pro příslušný školní rok
 • podmínky zdravotní způsobilosti (k posouzení zdravotního stavu je kompetentní příslušný praktický lékař a na přihlášce ke vzdělávání je vždy třeba potvrzení tohoto lékaře)

Do prvního ročníku čtyřletého studijního oboru denního vzdělávání lze přijmout žáky a další uchazeče, kteří splnili:

 • povinnou školní docházku nebo úspěšné ukončili základní vzdělávání před ukončením povinné školní docházky
 • kritéria přijímacího řízení stanovená ředitelem školy, resp. zřizovatelem školy (Pardubický kraj), pro příslušný školní rok
 • podmínky zdravotní způsobilosti (k posouzení zdravotního stavu je kompetentní příslušný praktický lékař a na přihlášce ke vzdělávání je vždy třeba potvrzení tohoto lékaře)

Do prvního ročníku dvouletého nástavbového studijního oboru denního vzdělávání lze přijmout žáky a další uchazeče, kteří splnili:

 • vyučení v oboru „Mechanik plynových zařízení“ nebo „Instalatér“.
 • kritéria přijímacího řízení stanovená ředitelem školy, resp. zřizovatelem školy (Pardubický kraj), pro příslušný školní rok
 • podmínky zdravotní způsobilosti (k posouzení zdravotního stavu je kompetentní příslušný praktický lékař a na přihlášce ke vzdělávání je vždy třeba potvrzení tohoto lékaře)

Tiskopisy přihlášek

Denní studia

 • 36-52-H/02 Mechanik plynových zařízení
 • 36-52-H/01 Instalatér
 • 36-56-H/01 Kominík
 • 39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení

Nástavbové studium

 • 36-45-L/52 Technik plynových zařízení a tepelných soustav