Maturity 2024MZ jaro a podzim 2024 dle rozpisu MŠMT a CZVV

Bližší informace (podrobné termíny pro SOUP) - viz obrázek níže