Volby členů rady školy za pedagogy a za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žákůDatum konání:
19.6.2024

Způsob a průběh voleb:

Volba člena rady školy za pedagogy proběhne prostřednictvím hlasovacích lístků ve škole v čase od 9:00 do 13:00 hodin na sekretariátu školy.

Volba člena rady školy za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků se uskuteční „na dálku“ v čase od 13:00 do 22:00 hodin dle informací zveřejněných v programu Bakaláři.

Volební komise: předseda – Ing. Jan Branda, členové – Radka Rejnková, Jiří Květenský

Volby se uskuteční podle Volebního řádu školské rady vydaného Radou Pardubického kraje podle § 167 zákona č. 564/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, dne 23. 6. 2005 pod Č.j.: KrÚ 14454/2005/OŠMS