Exkurze do BPS - 19.6.2024 (foto)Datum konání:
19.6.2024

PROJEKTOVÝ DEN – BIOPLYNOVÁ STANICE v Litomyšli

Žáci tříd 2.I a 2.MK se dne 19. 6. 2024 zúčastnili projektového dne do zemědělské bioplynové stanice v ZDCHP Litomyšl.

V Litomyšli je bioplynová stanice, která vyrábí bioplyn z odpadů živočišné a rostlinné zemědělské výroby. Ten pak zpracovává kogenerací nebo se čistí na kvalitu zemního plynu.

Do Litomyšle jsme jeli autobusem od školy. Po příjezdu do objektu ZDCHP jsme žáky rozdělili do dvou skupin. První skupina se nejprve šla podívat na výrobu bioplynu a kogeneraci – výrobu elektrické energie a tepla. Druhá skupina, si šla prohlédnout provoz čištění bioplynu a jeho vtláčení do plynárenské sítě.

Žáci viděli plnění fermentoru nevyhovujícím krmivem a přípravu kejdy pro čerpání do fermentoru. Měli možnost nahlédnout i do prostoru fermentoru. Seznámili se i s využitím odpadu (digestátu) z bioplynové stanice. Vzniklý bioplyn obsahuje asi 50 % metanu a v době naší návštěvy byl spalován a vyrobená elektrická energie byla odváděna do sítě. Instalovaný elektrický výkon je 1MW. Žáci se seznámili s obsluhou a výkonem všech 4 soustrojí. Vzniklé teplo je částečně využíváno v provozu bioplynové stanice a v provozu zemědělského družstva. Druhá část bioplynové stanice čistí vyrobený bioplyn na kvalitu biometanu a vtláčí ho do vysokotlakého plynovodu o přetlaku 2,3−2,5 MPa. Tato jednotka v současné době není v provozu, a tak měli žáci možnost prohlédnout si ji o něco víc. Část předúpravy – odstranění sulfanu a vlhkosti pomocí aktivního uhlí a chlazení. Poté bioplyn jde na třístupňovou membránovou separaci. Vzniklý biometan obsahuje 95 % metanu. Biometan je před vtláčením do plynárenské soustavy odorizován.

Děkujeme předsedovi ZDCHP p. Ing. Pechancovi za umožnění prohlídky bioplynové stanice a za čas, který nám věnoval.

bps1
bps2
bps3
bps4