image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice, Poděbradská 93, 530 09 Pardubice, tel.:+420 466 798 641, fax:+420 466 798 655, e-mail:sekretariat@sou-plynarenske.cz

Ostatní - domov mládeže
Počty žáků na DM k 31.10.(1996-2019)

přihláška na domov mládeže - JEN PRO CHLAPCE (obdržíte na vyžádání od p.Květenského)
Přednost mají žáci SOU plynárenského s nejvyšší prioritou u žáků 1.ročníků
Žáci z jiných středních škol doplňují celkovou kapacitu domova mládeže, přičemž se přihlíží k pořadí došlých přihlášek a dojezdovým časům.
O schválení ubytování jsou uchazeči informováni písemnou formou (e-mailem)


Školní vzdělávací programa domova mládeže ZDE

Odhláška z domova mládeže ZDE

Informace pro rodiče (platba za stravu, ubytování, objednávání stravy) + Přihláška ke stravování ZDE

Vnitřní řád domova mládeže ZDE

 

 Záznam o úrazu - zaslání p.Kopeckému prostřednictvím e-mailu
(kopie p.Květenskému)
Jméno a příjmení zraněného:    
Datum narození zraněného (den, měsíc, rok):    
Popis úrazu:    
Druh úrazu:     Smrtelný
Hospitalizace nad 5 dní
Ostatní
Popis události, při které došlo k úrazu:    
Čas, kdy došlo k úrazu ((hodina, den, měsíc, rok):    
Místo, kde došlo k úrazu:    
Zraněný pod vlivem návyk. látek:     ANO NE
Ošetření úrazu:     ANO NE
Pokud ANO, kým ošetřeno (jméno a příjmení):    
Způsobení (ovlivnění) úrazu jinou osobou:     ANO NE
Pokud ANO, uveďte jméno a příjmení:    
Záznam provedl (jméno a příjmení):    
Svědek-svědci (jméno a příjmení):    
Další údaje (pokud jsou třeba k sepsání záznamu):    
Datum vyhotovení tohoto zápisu (den, měsíc, rok):